Oversigt

 På planerne er værelserne markeret med numre.

Oversigt for stueplanetOversigt for I sal

 Klik her for at downloade en ovesigt i A4 størrelse i pdf format over stueplan

 Klik her for at downloade en ovesigt i A4 størrelse i pdf format over 1 sal